Tiesitkö tämän

Osakeyhtiössä jo 30 %:n omistus edellyttää YEL-vakuutuksen tekemistä. YEL-vakuutuksen työtulon kannattaa olla mahdollisimman realistisella tasolla: sen määrä vaikuttaa tulevaan eläkkeeseesi ja esimerkiksi sairastuessasi Kela maksaa päivärahan YEL-työtulon perusteella, riippumatta siitä, paljonko palkkaa nostat!

Mikäli työnantajan lakisääteiset vakuutukset eivät ole kunnossa ja se tulee jossain yhteydessä ilmi, seurauksena voi olla 4-kertaiset maksut - takautuvasti!

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin eivät kuulu elinkeinon-harjoittajat, eivätkä yrityksen omistajat, yhtiömiehet ja osakkaat, joiden määräämisvalta on yli 50%.He voivat kuitenkin vakuuttaa itsensä yrittäjän tapaturmavakuutuksella.

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista silloin kun yrityksellä on ulkopuolista työvoimaa, Sen voi järjestää joko kunnallisella terveys-asemalla tai yksityisellä terveysasemalla.